REENKARNASYON ASTROLOJİSİ 2 (GEÇMİŞ – ŞİMDİ – GELECEK)

Merhabalar , Reenkarnasyon astrolojisi konusunda Aleksandar Imsiragic in anlatımlarından edindiğim bilgilerin 2. Bölümü aşağıdadır. Kendi yaşamlarınıza ışık olmasını dilerim.(İtalik yazılar benim yorumumdur.) 4) Aleksandar; “Karmik ve hermetik astroloji öğretilerine göre, 3 hayatın birbiri içinde çalıştığını ve evrenin bize yardım ettiğini görebiliriz. Neye sahip isek ona göre reaksiyon gösteririz .Bu hayatımızda 8. Ev ile kendimizi ne kadar fazla arındırısak duygu ve düşünce olarak, negatif enerji oluşturmaz isek geçmişi değiştirmiş olabiliriz.” Diyor. Aynı zamanda ;”8. ev konularının hayatımıza getirdiği temalardan korkmamız ve reddetmemiz gerektiğini , çoğu zaman reddettiğimiz şeyin kendisi olabileceğimizi ,Bir şeyi anlamıyorsak reddetmeyip anlamıyorum diyebilmeliyiz”.diyor Biz bilmediğimiz bir şey olabiliriz. Korkmaz ve reddetmez isek iki enkarnasyon arasındaki bağlantıyı kurabiliriz. 8. ev konuları hayatın dersleri gibi. Bize geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz yüklerden arınma fırsatı da veriyor olarak düşünürsek , önce korkmadan anlamaya çalışmak ,sonra da nasıl çözerimi ? aramak daha faydalı olacaktır.İki enkarnasyon arasındaki bağlantıyı kurmak demek aslında problemi fark edip çözmeye yarayacak metotları aramak demek olur J Koçluk veya mentorlük çalışmalarımda; danışanlarımla kariyer planları veya yöneticilik alanında çalışırken ; daima güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler konusunu çok çalışırız.Güçlü yönlerin fırsata dönüştürmek için çalışmak , gelişmeye açık yönlerin ise tehdit oluşturmasını önlemek gerekir. 8. evi gelişmeye açık yönlerimiz gibi de görüyorum. Hayatımızda ilerlemeyi engelleyen yüklerimiz, yoldaki taşlar gibi.Önce görmek, fark etmek sonra yok etmek yada gelişmek ve özgürleşmek için kararlı olmak gerekir.Sonra da eyleme geçmek…… 5. ev konuları da bizim güçlü yönlerimizdir. Hayata doğuştan önceki yaşamlardan çeşitli testlerden geçmiş ve hazmedilmiş olan ustalaştıdığımız alan.Bu alanı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evler, burçlar ve gezegenler ve açılar bize konuyu daha spesifik hale getirmek için yardımcı olacaktır. 12.ev ise kontrolümüz dışında olan , geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz zayıflıklarımız ,hem de evrensel birlikten beslendiğimiz ,ilham aldığımız gizli, keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yeteneklerimizin de evi olabilir. 12. evi yani karmamızı, kontrolsüz zayıflıklarımız ve zenginliklerimizi fark edebilmek için burcun yöneticisini, 12 evde bulunan gezegenlerin ve bu gezegenlerin yönettiği evler ve burçları iyi analiz etmek gerekir. ALEKSANDAR , ÖNCEKİ HAYATI ANLAMAK İÇİN DE BAZI İPUÇLARI VERDİ.SÖYLE Kİ; A) 12 ev : 12. ev hatıraları gösterir. Bir önceki hayatın 8. Evidir. önceki hayattan gelen anılar, hikayeler ve önceki hayatımızda en çok bağımlı olduğumuz şeyleri gösterir. Bazılarının güçlü 12. Ev karması vardır. Geçmişe bağlı olma vardır.12. ev aynı zamanda bir önceki yaşamda ölümümüzü gösteriyor. Buradaki zorlayıcı açı yapan gezegenler zihinsel problemlere yol açabilir.Her ruh için önemli olan şey bir yaşamdan diğer yaşama nasıl geçtiğidir ? 12. evde bağlılık karmasını görürüz. Güneş, 12. Evde ise, kendisinin önceki hayatında çok güçlü bir hayatı olduğunu ve buna bağlanmış hissediyor olabilir. Doğum haritasındaki açılar yolu ile bu hayat ile bağ kurabilir. 12 ev , 8. ev ile üçgen açı yapıyor. Bu evler arasında açılar önceki hayatın negatifliklerini temizlemek için kullanılabilir.8. ev ile üçgen açı olduğunda travmayı temizlemek mümkün olabiliyor. 12. evde güçlü bir Venüs, çok güçlü bir aşk durumuna bağlı kaldığımızı gösterebilir. Bu hayatta gizli aşk yaşabilir. Bu yaşamda ruh ikizini arayabilir veya bulabilir. Gerçek aşklar da bir önceki enkarnasyonlarda da ilişki vardır. 12. evin yöneticisinin konumu da yine geçmiş yaşam hakkında önemli ipucu verebilir. 12. ev ve bu evdeki gezegenler, açıları, gezegenlerin hangi burcun yöneticisi olduğu 12. Evin yöneticisinin bulunduğu ev ve burç ile yaptığı açılar 12 ev ile ilgili travmayı anlamak , çözmek açısından dikkatle incelenmelidir. Bu konu başlı başına incelenmesi gereken bir konudur.Astroloji ile ilgilenen ve bu konuda Daha fazla bilgi almak isteyenlere Tracy Marks ‘ın “Gizli Benliğiniz astrolojinin 12. Evi” kitabını tavsiye ederim. B) ÖNCEKİ HAYATTAKİ İLİŞKİLERİMİZİ ANLAMAK İÇİN 11. EVE BAKMAK GEREKİR. 5. ev önceki hayatın 1. Evi olduğundan şimdiki hayatımızdaki 11. Ev de önceki hayatın 7. Evi olur. İlişkilerde hayatımızda bizi dönüştüren etkileşimlerdir. Önceki hayatımızda birebir deneyimlediğimiz ilişkileri bu yaşamda haritamızda gruplar evinde görüyor olmamız oldukça manidar.Birebir deneyimler ve sonrasında kazanılan deneyimlerin daha büyük gruplar arasında kullanılması gibi görüyorum. C) SATÜRN KARMASI Ne ekersen onu biçersin. Sebep – Sonuç ilişkisi; Satürn önceki enkarnasyondaki Mars gibi düşünülebilir. Satürn ;Marsın neden olduğu şeydir. Karma eylemdir.Mars karmayı yaratan enerjidir. Önceki hayatın Marsı, bu hayatın Satürn’üdür. Satürn eylemlerimizin hafızasında bulunuyor .Haritamızda, Satürn güneş ile kare açı yapıyor ise babanız, atanız ile ego ile ilgili sorun anlamına geliyor. Önceki yaşamda, güneşe karşı duran kişidir. Kişi baba yada otorite konumunda olan kişi ile sürekli çatışma halinde olduğumuzu gösterir. 12. evden ya da ayın son kavuşumundan(bu konuyu gelecek yazımda açıklayacağım) gelen bir karma da olabilir. Bizim tepkilerimiz eylemlerimizi yansıtıyor.Satürn Retro ise,Daha eski bir karmaya dayanır .Bu hayatımızda tekrarlamamalıyız ve çözmeye çalışmalıyız diyor Aleksandar ve ekliyor, .3 enkarnasyonda sınıfı geçemez isek, sonraki hayatımızda farklı kişiler ve farklı ortamlar ile karşılaşabileceğimiz yani zorlanabileceğimiz demek olabilir. Temsil ettiğimiz enerji ne ise gelecek yaşamda onu içeren bir ortamda olabileceğimizi belirtiyor. 12. evde ki Retro Satürn ise 3 kez tekrarlayan yada 12. Evin yöneticisi ile kavuşum yapan bir Satürn var ise 3 kez tekrarlayan bir problem olabilir. Satürn’ün açıları güzel ise ruhunuzu bu hayata bağlayabileceğiniz bağlar vardır. İyi açılar iyi bağlantı demektir. İncelediğim haritalarda 12. Evde Mars gördüğüm zaman; önceki yaşamdaki eylemlerinden özellikle de fiziksel eylemlerinden dolayı karma temizlemeye çalıştıklarını düşünürüm.12. evdeki Mars cesaret konusunda zorlanmalar getirir.Bu yaşamda başarılı olabilmesi için Merkür ve venüs’ü ,Ay ‘ı kullanarak kimliğini geliştirmesi yada ortaya koyması gerektiğini düşünürüm.Uyumlu ve empatik ilişkiler, duygular, sanat , bilgi, iletişim konularında kendilerini ifade etmelerini öneririm. Mars’ın olumlu kullanımında cesaret, irade,öncülük, kararlılık, girşimcilik alanlarında ileriye gitme, büyüme, hedefe ulaşma olabilirken olumsuz kullanımında, yıkıcılık, saldırganlık, hırsın yakıcılığı,düşüncesizlik,kabalık şeklinde kendini gösterebilir. Hem geçmiş yaşamdaki olumsuz karmayı temizlemek, hem de gelecek yaşama olumlu karma ile girebilmek için harıtamızdaki Mars gezegenini önce başkalarına zarar vermeyecek şekilde kendimiz ve başkalarının yararına nasıl kullanabileceğimizi iyi düşünmemiz gerekir.Hele birde haritamızda Satürn geri harekette ise risk daha da fazla demektir J Aleksandar İmsıragic ‘in anlatımlarına gelecek yazımda devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın Nuray Güngöroğlu

Nuray Güngöroğlu

Yaşamınınızda bilinçli bir farkındalıkla sevgi dolu ve huzur duygusu ile yürümeniz dileğimle...