KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal koçluk; kurumların bir yandan vizyonunu oluştururken, çalışanlarında kendi vizyonlarının oluşmasına katkı sağlar. Bu durum kurumların çalışanlar tarafından benimsenmesi ve çalışan ve kurumun birlikte büyümesi olarak değerlendirilebilir. Kurumsal koçluk alanındaki çalışmalarımız; Kurumun Vizyon ve Misyonunun kurum kültürü ile bütünleştirilmesi ve çalışanlar tarafından benimsenmesi ve yaşatılması. Kurum hedeflerinin ve Stratejilerinin net ve anlaşılır biçimde tanımlanması Hedef ve Stratejilere uygun süreçlerin belirlenmesi Süreçlere uygun organizasyonel yapının kurulması Organizasyonel yapıda çalışanların kişilik analizlerine ve yaşam amaçlarına uygun görevlerde yer almasının sağlanması Sürdürülebilir yüksek motivasyonlu , uyumlu ve yaratıcı ekiplerin oluşturulması Eğitim ihtiyaç alanlarının belirlenmesi ve alınan eğitimlerin sürdürülebilir etkinliğinin sağlanması Yöneticilere, kendilerine ve astlarına koçluk edebilecek becerilerin kazandırılması Yöneticilere liderlik becerilerinin kazandırılması Üst Düzey yöneticilere etkin integral liderlik Üst düzey yöneticilerin bireysel ve iş yaşamı arasında denge ve bütünlüğün kurulması ve bütünlüğün korunması Kurum içinde etkili iletişim alışkanlığının kazandırılması Üst Düzey Yönetici Koçluğu Kurumlarda, yönetici ve üst düzey yönetici olarak çalışanlar; kurumlarının, vizyonundan, markalaşmasına, finansal hedeflerin gerçekleştirilmesine, operasyonel iyileştirmelere ve insan kaynakları yönetimine kadar pek çok alanda sorumludurlar. Kurum içi koordinasyon, kurumlarının çeşitli alanlarda temsili, rakip firmalarla rekabet sürecinin yönetilmesi konularını da göz önünde bulundurduğumuzda üst düzey yönetici olmak; iş yönetimi yanında liderlik vasıflarını da ortaya koymak ve geliştirme ihtiyacı gerektirmektedir. Üst düzey yönetici koçluğu; Zaman yönetimi, Delege etme ve organizasyon Performansı artırma Potansiyelin, yaratıcılığının farkındalığı ve arttırılması İş ve özel hayat dengesi Kaliteli ve sağlıklı yaşam Liderlik Etkili iletişim gibi bir çok konuyu danışanın ihtiyacı yönünde ele alır. Şirket değişimleri,yeni ortaklıklar , aile şirketlerinin yeni nesil yöneticilerle kurumsallaşma süreçlerinde de oldukça faydalı olan bir çalışmadır. Takım (Ekip) Koçluğu Takımların başarısı, Üyelerinin kendi potansiyelini ortaya koyabildiği Hedeflerin net belirlendiği, Etkili iletişim ve etkin zaman yönetimi ile mümkündür. Her bir üyenin takım çalışmasındaki yerini, görevini doğru tanımlamak çok önemlidir. Takım elemanlarının, kişilik tipleri, organizayondaki sorumlulukları ve takım liderinin tutum ve davranışları da takımın motivasyonuna oldukça etkili olmaktadır. "Takım Koçluğu" çalışmaları; Takımın ortak hedefinin netliği Bireylerin kişilik tipleri ile takımdaki sorumluluklarının paralelliği Etkin zaman yönetimi Çatışma yönetimi Etkili iletişim ve motivasyonu artırma Ortak hareket edebilme, bireysellikten takım olma duygusu ve davranış modeli gibi konular eğitim ve koçluk çalışması şeklinde ele alınmaktadır. Satış Koçluğu Rekabet ortamının hızla değişkenlik göstermesi aynı zamanda çok yönlü ve keskin olması satış yöneticilerini ve satış bölümünde çalışanları oldukça zorlamaktadır. Satış koçluğu çalışmalarımızda; Satış ve rekabet ortamında öncelikli ahlaki ve etik kurallar zemini oluşturma Ürün ve marka özelliklerinin iyi tanınması Müşteriyi ve beklentisini doğru anlama ve karşılayabilme Müşteriyi etkileyebilme, etkili beden dili ve iletişim Müşteriler ile uyum ve işbirliği Satış yöneticisinin veya sorumluların çalıştıkları firma hedeflerini karşılama ve müşteri menfaati ile firma menfeaati arasında dengenin kurulması Rakip firmaların takibi ve yeni rekabet stratejileri oluşturma Zaman yönetimi ve verimli iş yönetimi Diğer birimlerle etkili koordinasyon Satış yöneticisi ve çalışanların kendi satış yeteneklerinin geliştirilmesi vekendilerine özgü davranış modeli oluşumu gibi konularda koçluk, danışmanlık ve grup eğitimleri ile desteklenen bir programdır. Satış konusunda kendini geliştirmek isteyen veya yeni yönetici olmuş kişiler ve satış stratejilerini değiştirmek isteyen yönetici ve kurumlar için uygun bir programdır. İnsan Kaynakları Koçluğu İnsan yönetiminin öncelik kazandığı günümüzde insan kaynakları çalışanlarından da, şirket stratejilere katkısı beklenmektedir. İnsan Kaynakları Koçluğu çalışmaları; İnsan kaynakları çalışanlarının kurum içinde diğer çalışanlarla kurduğu çözüm ilişkilerini koçluk yaklaşımı ile etkinleştirmesi önemli bir katma değer oluşturmaktadır. Programa katılacak kişiler, çalışanları doğru bir biçimde yönlendirmelerini sağlayacak koçluk beceri ve araçları kazanacaklardır. İnsan kaynakları koçluğunda bireylerin iş yaşamlarında nasıl daha fazla performans sergileyecekleri İş ilişkilerinin yönetilmesi Strateji ve politika ile gelişime destek sağlayan koçluk çalışmasıdır. Lider Yönetici Koçluğu Yönetici koçluğu, kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşma becerisi inşa eden, tecrübeye dayalı bir geliştirme sürecidir. Birebir ya da grup halindeki iletişim süreçlerinde gerçekleştirilir. Şirketin içinden ve dışından çok sayıda kaynaktan toplanan güvenilir ve saygın verilerle yürütülür. Koç ve yönetici, maksimum kişisel ve kurumsal etki elde etmek için birlikte çalışırlar. Departmanlar Arası İletişim Koçluğu İletişimin öneminin hepimiz farkındayız, ancak çok azımız bulunduğu ortamda sağlıklı bir iletişim olduğuna inanıyor. Farklı bölüm yönetici ve çalışanlarının ticari hedefler için birlikte karar almaları Zor durumlarda engellerin üstesinden gelmek için güçlerini birleştirerek sonuç üreten takımlar olarak çalışılması Sosyal etkinlikler ile çalışanların birbirini tanıyabileceği ortamlar hazırlanması Yöneticilerin çalışanlara ayrım yapmadan, açık ve paylaşımcı bir iletişim tarzıyla yaklaşması İş tanımlarının, iş yapış şekillerinin ve prosedürlerin açık ve net şekilde hazırlanarak paylaşılması Çalışanların fiziksel olarak daha rahat iletişim kurmasına olanak sağlayan haberleşme ve mesajlaşma sistemleri ve kurumsal portallar gibi bir çok konuda koçluk çalışmaları yapmaktayız

Nuray Güngöroğlu

Yaşamınınızda bilinçli bir farkındalıkla sevgi dolu ve huzur duygusu ile yürümeniz dileğimle...