KOÇLUK NEDİR?

Koçluk;Bireylerin ve kurumların, bulunduğu konumdan, hedeflediği konuma ulaşmasında; koç ile danışan arasında başlatılan ve yürütülen bir işbirliği sürecidir.
Koç;danışanına doğru zamanda, güçlü sorular sorarak, danışanın, çözümlerini kendisinin bulmasında ve uygulamasında "farkındalık ve gelişim" yaratan kişidir.KOÇLUK NE SAĞLAR?
Danışanın önceliğine bağlı olarak;
Ulaşılabilir gerçekçi hedeflerinin belirlenmesinde,
Hedefe giden yolda süreçlerin belirlenmesinde ve gerekli eylemlerin yapılmasında,
Güçlü yönlerin ve potansiyelinin fark edilmesinde ve amaca yönelik faydaya dönüştürülmesinde,
Sorunlarının çözümlenmesinde,
Daha geniş bir vizyona sahip olmasında,
Bireyin kendi değerlerinin farkındalığında,
Etkili iletişim ve işbirliğinde bulunabilmesinde,
Gelişmeye açık yönlerin tespitinde ve geliştirilmesinde,
Özgüven ve öz saygının arttırılmasında,
Yaşamda daha cesur ve güvenli duruşta,
Motivasyonun sağlanmasında,
Bugünün farkındalığından - geleceğe odaklanılmasında,
Pozitif yapılanma - değişim - gelişim ve sonuç sağlar.

KOÇLUK;
Daha mutlu, huzurlu ,başarılı ve tatminkar bir yaşama katkı sağlar.

29/6/2013 tarihli resmi gazete de yayınlanmasına takiben, "Koçluk" ülkemizde de resmi bir meslek olarak kabul görmüştür. Resmi meslekler grubuna alınması ile birlikte,diğer meslek dallarında olduğu gibi, koçluk ile ilgili standartlar, etik kurallar,koçluk sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin ortak açıklamalar ve tanımlamalar da getirilmiştir.

KOÇLUK ETİK KURALLARI
Koç;
Mesleki Ahlak kurallara uygun hareket eder.
Danışanın, bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlar.
Görüşmeleri güven ve samimiyet ortamında yapar.
Kesinlikle yargılamaz.
Tarafsızdır.
Etkin bir dinleyicidir.
Danışanın tam ve eksiksiz olmadığını bilir.
Danışanını sürekli gözlemler, izler, gelişmeyi ölçer ve değerlendirir.
Koç; kendini de gözlemler, izler ve sürekli geliştirir.
Koç kendini geliştirirken, meslektaşlarını da destekler, gelişmelerine katkıda bulunur.

Nuray Güngöroğlu

Yaşamınınızda bilinçli bir farkındalıkla sevgi dolu ve huzur duygusu ile yürümeniz dileğimle...